Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.gr - 아프가니스탄 - 한국 세계 카테고리 카탈로그

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.gr

  • 2021-12-31수집 일
  • 2022-02-15업데이트 됨
Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.gr
  • 웹 사이트 주소:www.naftemporiki.gr
  • 서버 IP:104.26.5.96
  • 사이트 설명:Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.gr

도메인 이름:www.naftemporiki.gr평가

~에 대한 500~20000

도메인 이름:www.naftemporiki.gr흐름

322

도메인 이름:www.naftemporiki.gr좋거나 나쁘거나

기복. 모든 어려움을 이겨내다 치열하다

웹 사이트 :Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.gr가중치

3

웹 사이트 :Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.grIP

104.26.5.96

웹 사이트 :Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.gr함유량

ΕιδήσειςαπότηνΕλλάδακαιτονΚόσμο.Βίντεο,multimedia,Χρηματιστήριο,Πρωτοσέλιδα|naftemporiki.gr(function(){varhost=window.location.hostname;varelement=document.createElement('script');varfirstScript=document.getElementsByTName('script')[0];varurl='cmp.quantcast.com'.concat('/choice/','eH2mchkxHf9HE','/',host,'/choice.js');varuspTries=0;varuspTriesLimit=3;element.async=true;element.type='text/jascript';element.src=url;firstScript.parentNode.insertBefore(element,firstScript);functionmakeStub(){varTCF_LOCATOR_NAME='__tcfapiLocator';varqueue=[];varwin=window;varcmpFrame;functionaddFrame(){vardoc=win.document;varotherCMP=!!(win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]);if(!otherCMP){if(doc.body){variframe=doc.createElement('iframe');iframe.style.cssText='display:none';iframe.name=TCF_LOCATOR_NAME;doc.body.appendChild(iframe);}else{setTimeout(addFrame,5);}}return!otherCMP;}functiontcfAPIHandler(){vargdprApplies;varargs=arguments;if(!args.length){returnqueue;}elseif(args[0]==='setGdprApplies'){if(args.length>3&&args[2]===2&&typeofargs[3]==='boolean'){gdprApplies=args[3];if(typeofargs[2]==='function'){args[2]('set',true);}}}elseif(args[0]==='ping'){varretr={gdprApplies:gdprApplies,cmpLoaded:false,cmpStatus:'stub'};if(typeofargs[2]==='function'){args[2](retr);}}else{if(args[0]==='init'&&typeofargs[3]==='object'){args[3]={...args[3],t_version:'V2'};}queue.push(args);}}functionpostMesseEventHandler(event){varmsgIsString=typeofevent.data==='string';varjson={};try{if(msgIsString){json=JSON.parse(event.data);}else{json=event.data;}}catch(ignore){}varpayload=json.__tcfapiCall;if(payload){window.__tcfapi(payload.command,payload.version,function(retValue,success){varreturnMsg={__tcfapiReturn:{returnValue:retValue,success:success,callId:payload.callId}};if(msgIsString){returnMsg=JSON.stringify(returnMsg);}if(event&&event.source&&event.source.postMesse){event.source.postMesse(returnMsg,'*');}}Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.gr,payload.parameter);}}while(win){try{if(win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]){cmpFrame=win;break;}}catch(ignore){}if(win===window.top){break;}win=win.parent;}if(!cmpFrame){addFrame();win.__tcfapi=tcfAPIHandler;win.addEventListener('messe',postMesseEventHandler,false);}};makeStub();varuspStubFunction=function(){vararg=arguments;if(typeofwindow.__uspapi!==uspStubFunction){setTimeout(function(){if(typeofwindow.__uspapi!=='undefined'){window.__uspapi.apply(window.__uspapi,arg);}},500);}};varcheckIfUspIsReady=function(){uspTries++;if(window.__uspapi===uspStubFunction&&uspTries(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','/analytics.js','ga');ga('provide','adblockTracker',function(tracker,opts){varad=document.createElement('ins');ad.className='AdSense';ad.style.display='block';ad.style.poΕιδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.grsition='absolute';ad.style.top='-1px';ad.style.height='1px';document.body.appendChild(ad);tracker.set('dimension'+opts.dimensionIndex,!ad.clientHeight);document.body.removeChild(ad);});ga('create','UA--1','naftemporiki.gr');ga('require','adblockTracker',{dimensionIndex:2});ga('send','peview');_atrk_opts={atrk_acct:"ZdgDx1sQ5R20VU",domain:"naftemporiki.gr",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="certify-js.alexametrics.com/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})();#englishlink{background:#F;}ul.topMenulia#englishlink:hover{color:#ffffff;background:#4340AD;}ul.topMenu{margin-left:0!important;}ul.topMenuli.pop-menu{padding-left:0!important;}Premiumservicese-ντυπηέκδοσηΔιακηρύξειςΙσολογισμοίNewsdayNewsAlertsΑρχείοΕκδόσεωνΓίνετεσυνδρομητέςτώρα!ΜπείτεστονκόσμοτωνπρονομίωντηςΝαυτεμπορικής.ΓίνετεσυνδρομητήςστηνέντυπηέκδοσηκαιαποκτήστεάμεσηπρόσβασησεόλαταPremiumServices.περισσότεραNewsroomVideoΠρωτοσέλιδαRealTime|Χ.Α.MyΒαρόμετροΚίνησηΚαιρόςΣεισμοίCareerNetinEnglishmoreΑναζήτησηΕκπαίδευσηBusinesstipsMultimediaΈγγραφαΟικονομία&ΑγορέςΠολιτικήΚοινωνίαΚόσμοςΑθλητικάΑπόψειςΠολιτισμόςΠεριβάλλονTechscienceΥγείαMAuto.loading{background:url(/imes/ajax-loader_clock.gif)no-repeatcentercenter#fff;}ΑγορέςRealTimeATHEX:ΑΞΙΕΣΠΑΡΑΓΩΓΑΓΔ:ΤΖΙΡΟΣ:εκ.Ευρώ/$DJInduFTSE100DAXS&P500GR10Y4.88%Euribor3MBitcoinΧρυσόςΔΗΜΟΣΙΟΤίτλοιτέλουςγιατηνπρόωρησυνταξιοδότησηΑύξησηορίωνηλικίαςέως7έτηπροκύπτειγιατουςεργαζόμενουςστοΔημόσιο,από1η/1/2023καιμετά,μεδιάταξηνόμουπουαναμένεταιναενσωματωθείστονέομίνιασφαλιστικόνομοσχέδιο.Τοζήτημααφορούσεστηνκαταβολήπρόωρηςσύνταξηςγιαόσουςείχανσυμπληρώσει25ετίατηνπερίοδο2010-2012. ΖΕΛΕΝΣΚΙ-ΛΙΜΑΝ«Εκκαθαρίστηκεεντελώς»απόρωσικέςδυνάμειςΟουκρανόςπρόεδρος,Ζελένσκι,δήλωσεότιηπόληΛιμάνσταανατολικά«εκκαθαρίστηκεπλήρως»απότιςρωσικέςδυνάμειςσήμερα,μίαημέρααφότουηΜόσχααποφάσισενααποσύρειτονστρατότηςαπότοπροπύργιότηςαυτόστηνεπαρχίαΝτονέτσκ. ΑνακατάληψηστρατηγικήςσημασίαςπόληςBITCOINΗεξόρυξηγίνεται«κλιματικήαμαρτία»Η«εξόρυξη»τουκρυπτονομίσματοςBitcoinγίνεταιολοένακαιπιοενεργοβόρα.Σύμφωναμενέαμελέτη,η«εξόρυξη»γιαψηφιακάνομίσματαείναιπερίπουτόσοεπιβλαβήςγιατοκλίμα,όσοηεξόρυξηκαιηεπεξεργασίααργούπετρελαίου,απότηνάποψητηςτιμήςτηςαγοράς.Μιαολέθριαχρονιά-Γιατί«κάηκαν»36τρισ.δολ.Annus horribilis-Ολέθριαχρονιά. Κάπωςέτσιθαμπορούσεναπεριγραφείο«λογαριασμόςτωνπρώτωνεννέαμηνώντου2022σταμεγαλύτεραχρηματιστήριατουκόσμου. «Οι μετοχέςκαιομόλογαέχασαν παγκοσμίως 36τρισεκατομμύριαδολάρια τουςτελευταίουςεννέαμήνεςσεέναάγριο sell off» εξηγείτοBloomberg. «Ήταν μιααπόεκείνεςτις σπάνιεςχρονιές πουταομόλογακαιοιμετοχέςξεπούλησαν, ταυτόχρονα. Άλλωστε,οπληθωρισμόςβρίσκεταισευψηλάπολλώνδεκαετιών,αναγκάζονταςτιςκεντρικέςτράπεζεςναενεργήσουνεπιθετικά.NewsroomΡοήειδήσεωνΔημοφιλήTrendingΠροτάσεις16:20Ν.Δένδιας:Είμαστεέτοιμοιγιαόλαταενδεχόμενα 16:06Ιραν:Στους92ανέβηκανοινεκροίτωνδιαδηλώσεωνγιατηνΜαχσάΑμινί15:53Ν.Ηλιόπουλος:ΕδώκαιτώραμείωσηΕΦΚσεκαύσιμακαιΦΠΑσετρόφιμα 15:4016σλοβακικάχόβιτσερZuzana-2στοΚίεβοαπόΓερμανία,ΔανίακαιΝορβηγία15:25Θεοδωρικάκος:Απροσπέλαστατασύνοράμας-ΔενθαπετύχειτίποτεοΕρντογάν15:14Οιμυρωδιέςτηςιστορίας15:01Οιπληρωμέςαπόe-ΕΦΚΑκαιΔΥΠΑαπό3-7Οκτωβρίου14:47Βραζιλία:Ανοιχτέςοικάλπεςγιατονπρώτογύροτωνπροεδρικώνεκλογών14:34Ρωσία:ΝόμιμεςγιατοΣυνταγματικόΔικαστήριοοισυνθήκεςπροσάρτησηςουκρανικώνπεριοχών14:22Μητσοτάκηςσε«SundayTimes»:ΠλησιάζειηαπόφασηγιαεπιστροφήτωνΓλυπτώντουΠαρθενώναΠερισσότεραToΒαρόμετροΣεμορφήblogΠερισσότεραToΒαρόμετροΣεμορφήblogΠερισσότεραToΒαρόμετρο//varrefreshNewsBox=function(){//$("#newsBoxTabsli").each(function(index,item){//if($(item).hasClass("ui-tabs-selected")){//$(item).find("a")[0].click();//}//});//setTimeout(refreshNewsBox,);//};//$(function(){//setTimeout(refreshNewsBox,120);//});ΑπόψειςΗαβεβαιότηταεκτοξεύειτιςαποδόσειςκαιαπομακρύνειτηνεπενδυτικήβαθμίδαΧαράλαμπος ΓκότσηςΣυμμόρφωσηπροςταςυποδείξειςΒασίληςΑγγελόπουλοςΗενεργειακήαυτοδυναμίατηςΤουρκίαςκαιηΠύλητουΑγίουΡωμανούΓρηγόρηςΡουμπάνηςΕπιλογές »ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ›ΈναέργοπουβάζειστομικροσκόπιοτηγυναίκαΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ›ΟΕλονΜασκπαρουσίασετοπροηγμένοανδροειδέςπουκατασκεύασεηTesla(βίντεο)ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ&ΑΓΟΡΕΣ›Όλατα«μυστικά»τωνηλεκτρονικώναποδείξεωνΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ›OribuArts…εκείπουητέχνησυναντάτηνγκαρνταρόμπαμας…M›Ποιεςπόλειςέχουνταπιοόμορφακτίριαπαγκοσμίως;ΔείτετηθέσητηςΑθήναςΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ›ΤοHubbleκαιτοJamesWebbκατέγραψαντησύγκρουσητουσκάφους-καμικάζιμετοναστεροειδή(βίντεο)NAFTEMPORIKI.GR›3HillsBoutiqueHotel:ηεναλλακτικήπρότασηδιαμονήςστονΤρίλοφοΠιερίαςΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ›ΠέθανεοΣταμάτηςΚόκοταςΟΙΚΟΝΟΜΙΑ&ΑΓΟΡΕΣ›ΤοClubHouseτουCEOClubsGreeceανοίγειτιςπόρτεςτου…ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ&ΑΓΟΡΕΣ›Επιδοτήσειςωςκαι75%μέσωτουνέουαναπτυξιακούνόμου4877/2022 «ΕνίσχυσηΤουριστικώνΕπενδύσεων»ΚΟΙΝΩΝΙΑ›ΠαγκόσμιαΗμέρα:ΚαθοριστικόςορόλοςτουεκπαιδευτικούστηνκοινωνίαΑΘΛΗΤΙΚΑ›Κωνσταντίνος Σπανούδης:ΟσυνιδρυτήςκαιπρώτοςπρόεδροςτηςΑΕΚΠροσλαμβάνουντώρα11θέσειςεργασίας11θέσειςεργασίας2θέσειςεργασίας1θέσηεργασίας2θέσειςεργασίας1θέσηεργασίαςSUNDAYTIMESΜητσοτάκης:ΠλησιάζειηαπόφασηγιαεπιστροφήτωνΓλυπτώντουΠαρθενώναΤηνπεποίθησήτουπωςταΓλυπτάτουΠαρθενώνατελικάθαεπιστρέψουνστηνΑθήναεκφράζειμεσυνέντευξήτουστηνεφημερίδα«Sunday...ΟιμυρωδιέςτηςιστορίαςΠώςμύριζανοιπόλειςστηνΑρχαίαΑίγυπτο;ΠοιεςμυρωδιέςκάλυπτανέναχωριότωνΒίκινγκςτον9οαιώνα;Ήτιμυρωδιές...2ηΑντιΔΕΘΠροανάκρουσμανέουκεντροδεξιούκόμματος-ΠοιοισυμμετέχουνΈναακόμαβήμαπροςτησυγκρότησηνέουκεντροδεξιούκόμματοςθεωρείταιηεκδήλωση-ανοιχτήσυζήτησημετίτλο«2ηΑΝΤΙ-ΔΕΘ»,πουθα...ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣΠΗΓΕΣΡεκόρπαραγωγήςρεύματοςκαιεξαγωγέςηΕλλάδαΓιαπρώτηφοράστηνιστορία,ηπαραγωγήρεύματοςαπόΑνανεώσιμεςΠηγέςστηχώραμαςξεπέρασεεφέτοςτηναντίστοιχηπαραγωγήαπό...ΠΡ.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΝομικάενεργές-δικαστικάεπιδιώξιμεςοιαπαιτήσειςτηςΕλλάδαςκατάτηςΓερμανίαςΟιαπαιτήσειςτηςΕλλάδαςκατάτηςΓερμανίαςγιατοκατοχικόδάνειοκαιτιςενγένειαποζημιώσειςπουδιεκδικείγιατα...Γ.Αντετοκούνμπο:ΌταναποσυρθώθαπάωκάπουπουδεθαμεγνωρίζουνΠ.Κουρουμπλής:ΟιεγκληματικέςεμμονέςτηςκυβέρνησηςστηνπανδημίαΣτηνΤούμπαταφώτα,ντεμπούτοΜίτσελταΠρωτοσέλιδατηςημέραςΟΛΑΤΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑΑπόψειςΑρχέςσύγχρονηςδιακυβέρνησης:ΤρειςνέεςφόρμεςΤουΝίκουΤαμπακίδη-ΠρώηνδήμαρχουΑγίωνΑναργύρων-Πρώηνγ.γ.ΠεριφέρειαςΙονίωνΝήσωνΗαβεβαιότηταεκτοξεύειτιςαποδόσειςκαιαπομακρύνειτηνεπενδυτικήβαθμίδαΠ.Κουρουμπλής:ΟιεγκληματικέςεμμονέςτηςκυβέρνησηςστηνπανδημίαFollowusΟικονομία&ΑγορέςΡοήΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΑΓΟΡΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΔΙΕΘΝΗΝΑΥΤΙΛΙΑΟιπληρωμέςαπόe-ΕΦΚΑκαιΔΥΠΑαπό3-7ΟκτωβρίουΣυνολικά75,5εκατ.ευρώθακαταβληθούνσεπερίπου128.500δικαιούχουςκατάτην εβδομάδα3-7Οκτωβρίουστοπλαίσιοτωνπρογραμματισμένωνκαταβολώντου e-ΕΦΚΑ...ΣεEurogroupκαιEcofinστoΛουξεμβούργοοΧρ.ΣταϊκούραςΣτοΛουξεμβούργομεταβαίνειτηΔευτέραουπουργόςΟικονομικών,ΧρήστοςΣταϊκούρας,προκειμένουνασυμμετάσχειστιςσυνεδριάσειςτουEurogroupκαιτουEcofin. Επιδοτήσειςωςκαι75%μέσωτουνέουαναπτυξιακούνόμου4877/2022 «ΕνίσχυσηΤουριστικώνΕπενδύσεων»Επιδοτήσειςωςκαι75%δίνειονέοςαναπτυξιακόςνόμος4877/2022 «ΕνίσχυσηΤουριστικώνΕπενδύσεων», ενώταυτόχροναπαρέχειμεγάληευελιξίαστηνπαράλληλη...Όλατα«μυστικά»τωνηλεκτρονικώναποδείξεωνΕισφοράαλληλεγγύης:Γιαποιουςέρχονταιοι«τίτλοιτέλους»Φυσικόαέριο:ΓιατίσυζητείταιηκαθιέρωσηνέουδείκτητιμώνστηνΕυρώπηΚαθημερινήενημέρωσηγιαευκαιρίεςκαριέρας,αγγελίεςαπασχόλησηςκαιδιαθέσιμασεμινάρια.1487ενεργέςθέσειςεργασίαςΑλλάζειτοενεργειακότοπίοoαγωγόςIGB-ΤοέργοσεαριθμούςEνεργειακόπρότζεκτπουκαθιστάτηνΕλλάδαπύληεισόδουκαυσίμουγιατηΝοτιοανατολικήΕυρώπηχαρακτηρίζεταιoΔιασυνδετήριοςΑγωγόςΦυσικούΑερίουΕλλάδας...«Κόκκινος»ΣεπτέμβριοςστοΧρηματιστήριοΑθηνώνΟκόκκινοςχρηματιστηριακάΣεπτέμβριοςκόστισεσυνολικά4,3δισ.ευρώσεαπώλειεςαπότηνκεφαλαιοποίησητηςαγοράςπουσυγκαταλέγεταιμέσαστην...ΠολιτικήΡοήΑρχικήΝ.Ηλιόπουλος:ΕδώκαιτώραμείωσηΕΦΚσεκαύσιμακαιΦΠΑσετρόφιμα Θεοδωρικάκος:Απροσπέλαστατασύνοράμας-ΔενθαπετύχειτίποτεοΕρντογάνΠολυτεχνειούπολη:ΑντιπαράθεσηγιατηχρόνιααδράνειαυπουργείουΠαιδείας-ΕΛ.ΑΣ.ΤαπρωτοσέλιδατωνεφημερίδωντηνΚυριακήΑςδούμετιγράφουντηνΚυριακήταπρωτοσέλιδατωνεφημερίδων.ΟΝΝΕΔ:«Είμαστεημοναδικήπολιτικήνεολαίαπουοιπροτάσειςγίνονταινόμοι»ΜεθέματαημερήσιαςδιάταξηςπουαφορούσαντοναπολογισμόδράσεωναπότονΙούνιοέωςτονΣεπτέμβριο,τονπρογραμματισμόέωςτονΔεκέμβριο...ΤρικάκιατουΡουβίκωναστοπολιτικόγραφείοτηςΖωήςΡάπτηΜέλητου«Ρουβίκωνα»,νωρίτερατομεσημέρι,πέταξαντρικάκιακαιέγραψανσυνθήματαέξωαπότοπολιτικόγραφείοτηςυφυπουργούΥγείας,ΖωήςΡάπτη.ΦονντερΛάιενγιατησυνάντησημεΜητσοτάκη:«Μαζίθαεργαστούμεγιατημείωσητωντιμώντηςενέργειας»ΑνάρτησηστοTwitterγιατησημερινήσυνάντησήτης,στηΣόφια,μετονπρωθυπουργόΚυριάκοΜητσοτάκηείχεηπρόεδροςτηςΕυρωπαϊκής...Ερντογάν:ΗΕλλάδαναμείνειμακριάαπόπροκλήσειςπουθακαταστρέψουντηνίδιακαιτονλαότηςΝέααναφοράστην Ελλάδα έκανεστηνομιλίατουγιατηνέναρξητωνεργασιώντηςΜεγάληςΤουρκικήςΕθνοσυνέλευσης,τομεσημέριτουΣαββάτου,ο Τούρκος...ΚοινωνίαΡοήΑρχικήΣεισμοίΜετρό«Ευαγγελισμός»:Πτώσηατόμουστιςγραμμές-ΚλειστοίδύοσταθμοίΤηνπτώσηατόμουστιςγραμμέςτουτρένουτοπρωίτηςΚυριακής στονσταθμότουΜετρό«Ευαγγελισμός» γνωστοποίησεηΣΤΑ.ΣΥ.Όπωςεπίσηςέγινε...Χανιά:Καταγγελία21χρονηςτουρίστριαςγιαβιασμό-Μίασύλληψη,αναζητείταιδεύτεροςΣτησύλληψηενός23χρονουπουκατηγορείταιγιαβιασμόαλλοδαπήςπουβρισκότανγιαδιακοπέςσταΧανιάπροχώρησεηαστυνομία,ενώαναζητείται...ΠέτρουΡάλλη: Αναβαθμίστηκεοφωτισμόςστη γέφυρα ΤηνπλήρηαισθητικήκαιλειτουργικήμεταμόρφωσητηςεικόναςτηςγέφυραςτουΚηφισούστονανισόπεδοκόμβοτηςλεωφόρουΠέτρουΡάλλη μετην...Ηλιούπολη:ΑπόδρασηκρατουμένουαπότοΤμήμαΑσφαλείαςΘεσσαλονίκη:Έκλεψεχρήματα,τραπεζικέςκάρτεςκαικοσμήματααπό62χρονηΟκαιρόςσήμεραΑθήνα31°CΘεσσαλονίκη26°CΠάτρα26°CΗράκλειο28°CΚαστοριά:ΣοβαρέςζημιέςαπόχαλάζισταφασόλιαΠρέσπαςκαισταμήλαΣοβαρέςζημιέςυπέστησανοικαλλιέργειεςφασολιούστηνΠρέσπακαιμήλωνστηνΚαστοριάαπότηνισχυρήχαλαζόπτωσηπουέπληξεχθεςτη νύκτα...Covid:Στο15,57%ηθετικότηταστα3.514 rapidtestsτουΕΟΔΥτοΣάββατοΣυνολικά22δράσειςδωρεάνδειγματοληπτικούελέγχουCovid-19έγινανχθες,Σάββατο,σεκεντρικάσημεία19ΠεριφερειακώνΕνοτήτωντηςχώρας.Απότον...ΚόσμοςΡοήΑρχικήΙραν:Στους92ανέβηκανοινεκροίτωνδιαδηλώσεωνγιατηνΜαχσάΑμινί16σλοβακικάχόβιτσερZuzana-2στοΚίεβοαπόΓερμανία,ΔανίακαιΝορβηγίαΒραζιλία:ΑνοιχτέςοικάλπεςγιατονπρώτογύροτωνπροεδρικώνεκλογώνΡωσία:ΝόμιμεςγιατοΣυνταγματικόΔικαστήριοοισυνθήκεςπροσάρτησηςουκρανικώνπεριοχώνΤοΣυνταγματικόΔικαστήριοτηςΡωσίαςέκρινεσήμερανόμιμεςτιςσυνθήκεςπροσάρτησης,οιοποίεςυπογράφηκαντηνΠαρασκευήστοΚρεμλίνοαπότον...ΠόλεμοςστηνΟυκρανία:ΓιαανακατάληψητηςστρατηγικήςσημασίαςπόληςΛιμάνμιλάτοΚίεβοΤαουκρανικάστρατεύματαανακοίνωσανπωςανακατέλαβαντηστρατηγικήςσημασίαςπόληΛιμάνστηνκατεχόμενηανατολικήΟυκρανία,μιαοδυνηρήήτταγιατους...Ινδονησία:Στους174οινεκροίμετάτοτέλοςποδοσφαιρικούαγώναΕκατόμβηνεκρώνστηνΙνδονησίαμετάαπόθλιβεράεπεισόδιαανάμεσασεοπαδούςδύοομάδωνποδοσφαίρου. Βουλγαρία:ΣτιςκάλπεςγιατέταρτηφοράσεενάμισιχρόνοΟιΒούλγαροιψηφίζουνσήμεραγιατέταρτηφοράμέσασεενάμισιχρόνο,μεέναθέμαναβρίσκεταιστομυαλόόλωνκαθώς...Ινδία:Τουλάχιστον26νεκροίαπόπτώσηοχήματοςμεπροσκυνητέςσελίμνηΤουλάχιστον26άνθρωποιέχασαντηζωήτουςκαιπολλοίάλλοιτραυματίστηκανόταντοόχημαστοοποίοεπέβαινανανετράπηκαιέπεσε...EmailServiceΕγγραφείτεγιαναλαμβάνετετιςσημαντικότερεςειδήσειςτηςημέραςεγγραφήΜηέγκυρηδιεύθυνσηemailΕπιτυχήςκαταχώρηση!ΑθλητικάΡοήΑρχικήΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΜΠΑΣΚΕΤMOTORSPORTSΣΠΟΡΜήνυμαειρήνηςαπότονΣπύροΚαπράλοστηλήξητουΣεμιναρίουτηςEOCMεμεγάληοργανωτικήεπιτυχίαολοκληρώθηκετοσεμινάριοτωνΕυρωπαϊκώνΟλυμπιακώνΕπιτροπών(EOC)στηνΑρχαίαΟλυμπία,μετησυμμετοχήεκπροσώπωναπό...ΝεότεροςπαγκόσμιοςπρωταθλητήςστηνΙστορίαοΡοβάνπεραΟ22χρονοςΦινλανδόςΚάλεΡοβάνπερα(Toyota) έγινεονεότεροςπαγκόσμιοςπρωταθλητήςστηνιστορίατωνΡάλι χάρηστησημερινή(2/10)νίκητουστη...Ινφαντίνο:ΤραγωδίαπέρααπόκάθεφαντασίαΟόλεθροςσεανθρώπινεςζωέςμετάτοτέλοςποδοσφαιρικούαγώναστηνΙνδονησία,είναι«μιατραγωδίαπέρα​​απόκάθεφαντασία»,δήλωσε...ΠοδοσφαιρικήΑποκάλυψηστηνΙνδονησίαΣτηνκορυφήμεΛεβαντόφσκιη«Μπάρτσα»ΝίκημεακριβότίμημαγιατηνΜίλανστο«Καστελάνι»Με«φόρα»στοντελικότουΣούπερΚαποΟλυμπιακόςΜεεπιθετικήπολυφωνία,πέντεπαίκτεςμεδιψήφιοαριθμόπόντωνκιεπΕιδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.grιβάλλονταςτονρυθμόστουστημεγαλύτερηδιάρκειατηςαναμέτρησης,ο...ΠρώτηνίκηγιατηΛαμία,1-0τονΛεβαδειακόΗΛαμίασημείωσετηνπρώτηνίκητηςστοεφετινόπρωτάθλημαστοπρωτάθληματηςSuperLeue,νικώντας1-0τονΛεβαδειακό,στο...ΤοπρόγραμματηςTVΔείτεαναλυτικάτιςαθλητικέςμεταδόσειςMultimediaΌλαΕικονοσκόπιοSlideshowsInfographicsΠολιτιστικάΡοήΑρχικήΣΙΝΕΜΑΘΕΑΤΡΟΜΟΥΣΙΚΗΒΙΒΛΙΟΜΟΥΣΕΙΑOribuArts…εκείπουητέχνησυναντάτηνγκαρνταρόμπαμας…Τιθαγινότανανοιπίνακεςέβγαιναναπότονκαμβάκαιέβρισκανμιαθέσηστηνγκαρνταρόμπαμας;Μπορείάραγενα...«ΦιλουμέναΜαρτουράνο»τουΕντουάρντοΝτεΦιλίππομετηΜαρίαΝαυπλιώτουΗγλυκόπικρηκωμωδίατουΕντουάρντοΝτεΦιλίππο«ΦιλουμέναΜαρτουράνο»,λαμπρόδείγματουιταλικούνεορεαλισμούπουσυμπυκνώνειστιςσελίδεςτουμια...ΠέθανεοΣταμάτηςΚόκοταςΑπότηζωήέφυγεοΣταμάτηςΚόκοταςστα85τουχρόνια.ΟμεγάλοςλαϊκόςτραγουδιστήςνοσηλευότανστονοσοκομείοΑσκληπιείοτης...«ΗΠόλητωνΧαμένωνΡομπότ»στοΘέατροΣταθμός«ΔαίδαλοςκαιΊκαρος»:ΗπρώτηχάρτινητρισδιάστατηπαράστασηστηνΕλλάδαΠέθανεοηθοποιόςΣάκηςΠετκίδηςTo«Matrix»γίνεταιμιούζικαλαπότονΝτάνιΜπόιλΟΝτάνιΜπόιλπρόκειταινασκηνοθετήσειμιαχορευτικήδιασκευήτηςυπερπαραγωγήςεπιστημονικήςφαντασίας«TheMatrix»του1999. «TrelThroughTheatre»:ΈκθεσηαπότοΕθνικόΘέατροστονΔιεθνήΑερολιμέναΑθηνώνΠεριβάλλονΡοήΑρχικήΚΛΙΜΑΠΡΑΣΙΝΟΣΤΡΟΠΟΣΖΩΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΦΥΣΗNordStream:100.000μετρικοίτόνοιφυσικούαερίουστηνεπιφάνειατηςΒαλτικήςΘάλασσαςΧαλάνδρι:Με6εκατ.ευρώχρηματοδοτείταιοδήμοςγιατηνβιοκλιματικήανάπλασηστοκέντροΣποράδες:ΑπότηνΣκόπελοξεκινάπιλοτικόπρόγραμμααντιπλημμυρικήςκαιαντιπυρικήςπροστασίαςΒρετανίαχωρίςορυκτάκαύσιμαθέλουνοιΕργατικοίΠιοδίκαιο,πιοπράσινομέλλον»(Afairer,greenerfuture)είναιτοβασικόσύνθηματωνΕργατικών(Labour)γιαφέτος.Ανκαι...ΦαράγγιΣαμαριάς:Προςνέορεκόρ160.000επισκεπτώνφέτοςΕξήνταχρόνια συμπληρώνονταιφέτοςαπότηνανακήρυξητουΦαραγγιούτηςΣαμαριάςωςΕθνικούΔρυμούκαι30χρόνιααπότηθέσπισητου...ΝέοςοδικόςάξοναςαπειλείτοτοπίοτηςΒόρειαςΕύβοιας,αγνοώνταςταυπάρχονταπροβλήματαΔενυπάρχειαμφιβολίαότιόλοιχαιρόμαστεκαιαπολαμβάνουμεένανάνετοκαλοσχεδιασμένοκαινούργιοοδικόάξονα,ειδικάμάλισταότανσυντομεύειμεγάλεςαποστάσεις....Αυστραλία:Περίπου230φάλαινεςπιλότοιεξόκειλανστιςδυτικέςακτέςτηςΤασμανίαςΠερίπου230φάλαινεςπιλότοιεντοπίστηκανναέχουνεξοκείλειστιςδυτικέςακτέςτηςΤασμανίας,στηνΑυστραλία,μεαξιωματούχουςναδηλώνουνότι...Θεσσαλονίκη:Τοθαλάσσιοdrone«Χαλκιόπη»μαζεύεισκουπίδιαστανεράτουΘερμαϊκούΗ«Χαλκιόπη»είναιέναθαλάσσιομηεπανδρωμένοσκάφοςπερισυλλογήςαπορριμμάτωνπουεπιπλέουν.ΑγοράστηκεγιαλογαριασμότουδήμουΘεσσαλονίκηςαπότην...TechscienceΡοήΑρχικήΟιχρήστεςτουTwitterείναιπεριχαρακωμένοιστιςπολιτικέςπροτιμήσειςτουςκαιστηνπόλωσηΜίανέαμελέτηαποκαλύπτειτηνπολιτική«συμπεριφορά»τωνχρηστώντηςδημοφιλούςπλατφόρμαςπουαποτελείτοκατεξοχήνπολτιικόεργαλείοσταsocialmedia.Πρόγραμμαδημιουργίαςρεαλιστικών(fake)βίντεοαπότηνMetαΠρόκειταιγιαέναλογισμικότεχνητήςνοημοσύνηςπουανάμεσασταάλλα«ζωντανεύει»στατικέςεικόνες.ΟΕλονΜασκπαρουσίασετοπροηγμένοανδροειδέςπουκατασκεύασεηTesla(βίντεο)Oαμερικανόςμεγιαστάναςυποστηρίζειότιτορομπότδενθαείναιαπλάέναςρομποτικόςβιομηχανικόςεργάτηςαλλάκάτιπολύπερισσότερο.ΤοHubbleκαιτοJamesWebbκατέγραψαντησύγκρουσητουσκάφους-καμικάζιμετοναστεροειδή(βίντεο)ΡαντεβούγιατονΝοέμβριοδίνειηNASAγιατηναποστολήArtemis1ΤιείναιτοdoxingκαιπώςμπορείτεναπροστατευτείτεToσκάφοςJunoτηςNASAπροσέγγισετονδορυφόροτουΔίαπουδιαθέτειυπόγειοωκεανό(βίντεο)Γιαπρώτηφοράμετάαπό22έτηένασκάφοςεξερεύνησηςπλησιάζεικοντάτηνεπιφάνειατηςΕυρώπης,τουπαγωμένουφεγγαριούτου...ΕχθρόςτουπεριβάλλοντοςτακρυπτονομίσματακαιμετηβούλατηςεπιστήμηςΝέαμελέτηκαταδεικνύειτηνμεγάλημόλυνσηπουπροκαλείστοπεριβάλλονηδιαδικασίαδημιουργίαςκρυπτονομισμάτωνκαιειδικάαυτήτουBitcoin. TοδιαστημικότηλεσκόπιοHubbleμετατρέπεταισε...ΧαϊλάντερΗNASAσυνεργάζεταιμετηνSpaceXτουΕλονΜασκώστεναβρεθείτρόποςναπαραταθείεκνέουηζωή του...ΥγείαΡοήΑρχικήΟικίνδυνοιπουφέρνειοκακόςύπνοςΕπαναστατικήανακάλυψηγιατηνμετάστασητουκαρκίνουΝέαμέτραγιατηναντιμετώπισηπροβλημάτωνψυχικήςυγείαςστηνεργασίαζητούνΠΟΥκαιΔΟΕGeneralHealthCare:ΝέαολοκληρωμένηΔιαγνωστικήΜονάδαστοΧαλάνδριΈνανέοκαισύγχρονοΠολυϊατρείο-ΔιαγνωστικόΚέντρο,τοGeneralHealthCareστοΧαλάνδρι,άνοιξετιςπύλεςτουστοκοινότηνΠαρασκευή...ΕπιτέλουςPrEPστηνΕλλάδαΟΣύλλογοςΟροθετικώνΕλλάδας«ΘετικήΦωνή»χαιρετίζειτηνπρωτοβουλίατουυπουργείουΥγείας,αναφορικάμετηνκατάθεσητροπολογίαςστηΒουλή,με...ΔωρεάνκαρδιολογικόςέλεγχοςαπότοΕλληνικόΊδρυμαΚαρδιολογίαςΦέτος,μεαφορμήτηνΠαγκόσμιαΗμέραΚαρδιάς,τοΕλληνικόΊδρυμαΚαρδιολογίας γιορτάζειτηνπροστασίακαιφροντίδατουπιοσημαντικούμαςοργάνου,...ΝέοιορίζοντεςστηθεραπείακαιπρόληψηγενετικώνελαττωμάτωνσταδόντιαΝέουςορίζοντεςστηνπρόληψηκαιθεραπείαγενετικώνελαττωμάτωνπουεπηρεάζουντηναδαμαντίνητωνδοντιώνανοίγουντααποτελέσματαμελέτηςερευνητικήςομάδας...ΝέαμελέτηΛύτραγιαCovid-19:Πέθανετο97,7%τωνδιασωληνωμένωνπουέμεινανεκτόςΜΕΘΣημαντικάκαισοκαριστικάευρήματααναδεικνύειηνέαενημερωμένημελέτητουεπίκουρουκαθηγητήΔημόσιαςΥγείαςτηςΙατρικήςΣχολήςτουΕυρωπαϊκούΠανεπιστημίου...MΡοήΑρχικήΚολλαγόνογιαυγιέςδέρμα:τιισχύει;Ποιοςμπορείνααρνηθείότιονειρεύεταιναβρεθείηπηγήτηςνεότητας;Τοπροϊόνπουθαεξαφανίσειτιςρυτίδεςκαι...ΤισαςπεριμένειτηνΠαγκόσμιαΗμέραΚαφέ;ΠροσφορέςέρχονταιτοΣάββατογιαόλουςτουςCoffeeLoversεκείέξω.ΞεκινάτοVeganLifeFestivalΑυτότοΣαββατοκύριακο,ηΤεχνόποληγίνεταιπράσινη,cruelty-freeκαιvegan.3HillsBoutiqueHotel:ηεναλλακτικήπρότασηδιαμονήςστονΤρίλοφοΠιερίας3λουτράτηςΕλλάδαςπουπρέπειναεπισκεφτείτεμιαφοράστηζωήσαςTimes:ΗΚάλυμνοςκαλύτεροςαναρριχητικόςπροορισμόςτηςΕλλάδαςPiraeusTasteFestival:SeafoodandMore:τισυνέβηστοστο1ογαστρονομικόφεστιβάλτουΠειραιάΟΠειραιάςγέμισεγεύσεις,κόσμοκαιαρώματα,οιεκδηλώσειςήτανπολλέςκαιιδιαίτερεςκαιτοφεστιβάλολοκληρώθηκεαναδεικνύονταςτηγαστρονομική...3θεραπείεςσπαστηνΑθήναπουθασαςχαλαρώσουνΤοφθινόπωροείναιεδώκαιείναιμιακαλήστιγμήναδοκιμάσουμεχαλαρωτικέςθεραπείες,σεζενπεριβάλλον,πουθαμαςφτιάξουν...AutoNissanZGT4:ΣυναρπαστικόαγωνιστικόBYD:ΣτηνΕλλάδαυπότηνΠ.ΠετρόπουλοςΑΕΒΕKiaEurope-encore:ΑποθήκευσηενέργειαςαπόχρησιμοποιημένεςμπαταρίεςEVMitsubishiASX:Νέαγενιάμεγαλλικό«συνολάκι»ΤοσυμπαγέςSUVτηςMitsubishiτοASX(RVRήOutlanderSportσεορισμένεςαγορές),διατήρησετοδικότουστιλ,πάνω...SkodaEnyaqCoupeiV:ΚαισεσπορηλεκτρικόRSΤοEnyaqiVέκανετηναρχήκαιπολύγρήγοραηκουπέεκδοχήτουσυμπληρώνειτηναποφασιστικήμετάβασητηςSkodaστην...Dacia:Κατεβάζεινέο«μανιφέστο»Οιτολμηρέςιδέεςμαςαρέσουν.ΜετοπρωτότυποMANIFESTO,ημάρκαεπιβεβαιώνειμεεμφατικότρόποτοόραματηςγιαένα...ΟιφωτογραφίεςτηςημέραςΔελτίαΤύπουΗΑνακύκλωσηΣυσκευώνΑ.Ε.ΧρυσόςΧορηγόςσταEnvironmentalAwards2022Κ.ΣκρέκαςστοΕ.Ε.Α.:Θαστηρίζουμετουςεπαγγελματίεςόσοδιαρκείηενεργειακήκρίση–ΠρογράμματαεξοικονόμησηςενέργειαςγιαεπιχειρήσειςHTeleperformanceGreeceξανάστοναγώναγιατονκαρκίνοτουμαστού,GreeceRacefortheCure®efood|VoxxedDaysHHuaweiπαρουσίασετανέαπροϊόντατηςστηνελληνικήαγοράsitemapΟικονομία&AγορέςΠολιτικήΚοινωνίαΚόσμοςΑθλητικάΑπόψειςΠολιτισμόςΠεριβάλλονTechscienceΥγείαMAutoΝαυτεμπορικήdigitalnetworkFollowusΓιαεπαγγελματίεςΓίνετεσυνδρομητέςτώρα!ΜπείτεστονκόσμοτωνπρονομίωντηςΝαυτεμπορικής.Πατήστεεδώγιαναγίνετεσυνδρομητής.onlineεγγραφήΔιαβάστεπερισσότερα©1996-2022ΗΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΕπικοινωνία|Όροιχρήσηςκαιπολιτικήαπορρήτου

대지:Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.gr보고서

사이트 위반 사항이있는 경우 신고를 클릭하세요.보고서

추천 정보

추천 사이트